język polskijęzyk angielskijęzyk niemiecki
Poniedziałek 24.06.2024 - 4.0387 (1 USD) | 4.3376 (1 EUR) | 4.5671 (1 CHF) | 5.1421 (1 GBP)

Inwestycje w działki Rolne

Działki rolne to świetna inwestycja długoterminowa.

Nasz zespół posiada bardzo duże doświadczenie w inwestowaniu w grunty Rolne również ze względu posiadanych kwalifikacji studia podyplomowe z zakresu Rolnictwa. Średnia roczna stopa zwrotu inwestycji w grunty rolne w Polsce wynosi 20-30% (dane GUS) Grunty rolne można przekształcić w budowlane, co spowoduje wzrost wartości. Niewielkim nakładem kosztów możemy podnieść wartość działki poprzez jej uzbrojenie. Nasz zespół przedstawi ciekawą ofertę lub znajdzie grunt, który będzie świetną inwestycją.
Zamieszkaj na zaciszu Goleniowa nad rzeką