język polskijęzyk angielskijęzyk niemiecki
Czwartek 18.04.2024 - 4.0687 (1 USD) | 4.3197 (1 EUR) | 4.4554 (1 CHF) | 5.0609 (1 GBP)

Maciej Zalewski

Współwłaściciela biura - absolwenta kierunków Budownictwo oraz Geodezja, a także obecnego uczestnika studiów podyplomowych na kierunku Rolnictwo w specjalizacji obrót ziemią rolną.

Maciej brał udział w dużych rządowych projektach budowlanych m. in. budowa drogi S6 oraz budowa Tunelu pod Świną. Dotychczasowe doświadczenie prawno-budowlane pozwala Maciejowi dopilnować każdego etapu w procesie obrotu nieruchomościami oraz daje pełną swobodę w pracy z klientem inwestycyjnym. Maciej prowadzi również działalność w zakresie wynajmu nieruchomości na okres długo oraz krótkoterminowy, a także kwater pracowniczych. Zapalony inwestor w nieruchomości z potencjałem!

Skontaktuj się ze mną

Zamieszkaj na zaciszu Goleniowa nad rzeką